Site logo

10 tips til gjennomføring av firmaarrangement

Hvordan planlegge et firmarrangement på best mulig måte? 
Det er ingen enkel jobb å arrangere et vellykket firmaarrangement. Vi har prøvd å gjøre det litt enklere med å samle alt på en og samme nettside.
Under får du 10 tips det kan være lurt å tenke over når dere skal arrangere.

 1. Definer mål og formål:
  Først og fremst bør du ha en klar idé om hva målet med arrangementet er, og hva du ønsker å oppnå med det. Dette kan være alt fra å skape teambuilding til å lansere et nytt produkt.
 2. Velg en dato og en plass:
  Velg en dato som passer for de fleste deltakerne, og husk å sjekke om det er andre arrangementer eller begivenheter som kan konkurrere om oppmerksomheten. Velg også en plass som passer for formålet med arrangementet, og som er lett tilgjengelig for alle deltakerne.
 3. Inviter deltakere:
  Inviter de ansatte som du ønsker å delta på arrangementet, og husk å sende ut invitasjoner i god tid. Legg også ved informasjon om hva deltakerne kan forvente, slik at de kan forberede seg på riktig måte.
 4. Planlegg aktiviteter og underholdning:
  Tenk gjennom hva slags aktiviteter og underholdning du ønsker å tilby under arrangementet. Dette kan være alt fra konferanser og seminarer til teambuildingøvelser og sosiale aktiviteter.
 5. Planlegg mat og drikke:
  Husk å planlegge mat og drikke til deltakerne, og husk å ta hensyn til eventuelle allergier eller spesielle kostbehov.
 6. Budsjetter og finansiering:
  Sørg for å ha et godt oversikt over hva arrangementet vil koste, og hvordan dette skal dekkes. Tenk gjennom om det er mulig å få sponsorater eller andre inntekter for å dekke kostnadene.
 7. Gjennomføring og oppfølging:
  Sørg for å ha en detaljert plan for gjennomføringen av arrangementet, og ha en eller flere personer som er ansvarlige for å koordinere aktivitetene. Etter arrangementet bør du også huske å gjøre en oppfølging, for eksempel ved å sende ut en evalueringsskjema til deltakerne.
 8. Involver ansatte i planleggingen:
  Det kan være lurt å involvere ansatte i planleggingen av arrangementet, da de kan bidra med idéer og forslag. Dette kan også bidra til å øke motivasjonen og entusiasmen blant deltakerne.
 9. Ha en plan B: Uansett hvor godt du planlegger, kan det alltid oppstå uforutsette hendelser. Derfor bør du ha en plan B, for eksempel en alternativ lokasjon eller en reserveaktivitet. På denne måten kan du sikre at arrangementet går så glatt som mulig, selv om noe skulle skje.
 10. Legg inn nok tid til sosiale aktiviteter: Selv om hovedformålet med arrangementet kan være å jobbe med faglige spørsmål, kan det også være lurt å legge inn litt tid til sosiale aktiviteter. Dette kan bidra til å skape bedre samarbeid og teambuilding blant deltakerne.

Vi håper tipsene over var litt til hjelp. På eventguiden finner dere alt fra aktivitetsleverandører, foredragsholdere til eventlokale.