Site logo

Vilkår & Betingelser

Digikrutt.no er rettighetshaver til, eier og drifter av nettverktøyet «Eventguiden.no».

Disse vilkårene definerer avtalen («Oppføring») mellom deg og Digikrutt.no («oss», «vi») som gir deg tilgang til Eventguiden.no nettsider med tilhørende tjenester. Nettstedet og verktøyet blir samlet referert til som «Eventguiden».

Innsamling og behandling av persondata beskrives i våre Retningslinjer for personvern. Alle personlige opplysninger som gis av deg vil bli behandlet strengt konfidensielt.

Hvem kan bruke Eventguiden
Eventguiden er et verktøy som kan benyttes av alle som skal planlegge et arrangement.

Ved å legge inn en oppføring, bekrefter du at du har rettighetene til å stå som ansvarlig for bedriften som blir lagt ut.

Oppføringen blir lagt ut på eget ansvar og vi forbeholder oss retten til å kunne gjøre nødvendige endringer på oppføringen. Vi kan også velge å ikke godkjenne oppføringen uten å måtte gi en forklaring på hvorfor.

Alle leverandører som legger ut sin bedrift hos oss, godkjenner å motta nyhetsbrev med informasjon om drift og reklame fra oss. Samtykke gis ved å godkjenne disse vilkårene og betingelsene.
Reklame vil i all hovedsak være relevant og tuftet mot bedriftsmarkedet.

Kostnad ved å legge ut sin oppføring

Det koster ingenting å legge opp sin oppføring. Det vil etterhvert bli mulighet for å kjøpe promoteringspakker. «Øverst i søkene, forsideplassering e.l».
Noen elementer på oppføringen kan også bli skjult. Mot betaling vil elementet/elementene bli synlige igjen.

Fjerne sin oppføring
Ønsker du ikke lenger å ligge synlig på Eventguiden kan du enkelt fjerne din oppføring fra Dashboard. Du kan også ta kontakt med oss, så fjerner vi alt fra vår nettside.
Det er ingen bindingstid.

Endring av vilkår og pris
Vilkårene kan endres.  Du vil i så fall blir varslet om dette via e-post. Pris på sponsorpakkene vil kunne endres med 1 mnd varsel. Allerede kjøpte pakker vil ha samme pris ut varigheten som ble kjøpt.

Ansvarsbegrensning
Vi kan ikke garantere at Nettstedet og Verktøyet vil være tilgjengelig til enhver tid. Vi ligger på Norges raskeste og tryggeste server, men noe nedetid kan oppstå.

Alle anbefalinger, tips og råd som gis via Eventguiden, er kun ment som generell veiledning. Du benytter deg av denne veiledningen på eget ansvar, og må tilpasse alt av informasjon etter egne vurderinger og formål.

Vi er ikke en del av de avtaler som måtte inngås mellom deg og Leverandører vi formidler via Eventguiden. Vi kan derfor ikke på noen måte stilles til ansvar for omstendigheter som gjelder avtaleforholdet mellom Leverandøren og brukeren av denne nettsiden, herunder økonomisk tap eller ulemper.

Digikrutt.no kan ikke stilles til ansvar for skade eller ulempe som direkte eller indirekte er en konsekvens av bruk eller misbruk av informasjon mottatt direkte eller indirekte via Digikrutt.no. Dersom du mener at du er påført slik skade eller ulempe, er eventuell skadeserstatning begrenset oppad til et beløp som er betalt inn til oss.

Force Majeure
Hendelser utenfor vår kontroll (som for eksempel streik, lock-out, naturkatastrofer, brann o.l) gir oss rett til å fjerne pågående promoteringer.

Nettverksproblemer og nettleser
Vi er ikke ansvarlig for forhold som nettverksproblemer og lignende. Eventguiden fungerer i de aller fleste nettlesere og mobiltelefoner. Vi anbefaler alltid våre brukere å oppgradere til nyeste versjon av nettleser, uavhengig av leverandør.

Oppdatering og vedlikehold
Vi forbeholder oss retten til å utføre vedlikehold og oppdateringer på Nettstedet og Verktøyet. Vedlikeholdsarbeid og oppdateringer vil fortrinnsvis bli gjort på tider med lite brukeraktivitet. Så langt det lar seg gjøre vil vedlikehold og/eller oppdateringer bli varslet på forhånd via Nettstedet.

Oppkjøp/annen eier
Ved salg/oppkjøp av nettsiden, vil ny eier stå som ansvarlig for all informasjon som er lagt inn. Ny eier vil også kunne endre strukturen/pris, design, e.l.
Alle oppføringer blir da overført til ny eier.

Tvisteløsning
Enhver tvist vedrørende Eventguiden er underlagt lover og regler i Norge.

Oslo tingrett avtales som rett verneting for tvister med utspring i avtaleforholdet.